Het aantal ontslagaanvragen is in oktober meer dan verdubbeld ten opzichte van dezelfde maand in 2019. Dat bevestigt uitkeringsinstantie UWV na berichtgeving van de Volkskrant. In oktober vroegen werkgevers voor ruim 4.600 mensen gedwongen ontslag aan.

In september waren dat er nog veel minder, toen kreeg het UWV 2.100 ontslagaanvragen binnen. De toename is te verklaren door het aflopen van het tweede steunpakket van het kabinet. Volgens het UWV maken veel werkgevers daardoor nu de balans op en bedenken ze of ze het nog even kunnen volhouden, of dat ze toch over moeten op ontslag.

Gemiddeld worden er per bedrijf twee tot drie werknemers ontslagen. Het grootste aantal ontslagen valt in de horeca, met bijna 11 procent van het totaal. Ook in de detailhandel (9 procent) worden veel mensen ontslagen.

Waarschijnlijk is het werkelijke aantal ontslagen nog groter dan die 4.600, omdat werkgevers niet altijd een ontslagaanvraag hoeven in te dienen bij het UWV, vertelt een woordvoerder van de uitkeringsinstantie aan NU.nl.

"Werkgevers en werknemers kunnen er ook samen uit komen, door samen af te spreken welk bedrag een werknemer meekrijgt. In dat geval wordt er bij het UWV geen ontslagaanvraag ingediend en wordt het ontslag dus ook niet geregistreerd." Het is niet bekend hoeveel werknemers er op deze manier ontslagen worden.

De ontslaggolf die nu te zien is, is niet de eerste van de coronacrisis. Ook na het verstrijken van het eerste steunpakket in juni was sprake van een piek. Toen werd voor 4.470 vaste krachten toestemming voor ontslag aangevraagd. Dat was ruim vier keer zoveel als een jaar eerder. In totaal is tot en met oktober voor 23.438 medewerkers ontslag om bedrijfseconomische redenen aangevraagd bij het UWV. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode ruim elfduizend.