In Den Haag werd dinsdag op de eerste dag van de klimaatzaak tegen Shell vooral gesproken over de ontvankelijkheid van de eisers. Voor Shell een belangrijk thema, want als de eisers niet-ontvankelijk zijn, hoeven hun eisen niet inhoudelijk beoordeeld te worden.

Milieudefensie is de zaak namens andere organisaties en zeventienduizend burgers begonnen omdat ze willen dat Shell zijn CO2-uitstoot drastisch naar beneden brengt: voor 2030 met 45 procent. De organisatie zegt dat het zonder grote bedrijven als Shell niet mogelijk is om de klimaatdoelen te halen en wil daarom via de rechter een koerswijziging voor de olie- en gasgigant afdwingen.

Shell probeerde dat dinsdag te voorkomen door de eisers niet-ontvankelijk te verklaren. Dat deed de multinational door te beargumenteren dat in één rechtszaak niet beoordeeld kan worden welke nadelen mensen precies ondervinden van klimaatverandering. "De eisers suggereren ten onrechte dat de gevolgen voor iedereen ter wereld hetzelfde zijn. Maar die gevolgen kunnen per land, per regio en zelfs lokaal verschillen", zeggen de advocaten van Shell. Zonder naar alle individuele omstandigheden te kijken, kan volgens hen niet worden beoordeeld of Shell onrechtmatig handelt, zoals de eisers betogen.

Maar volgens Milieudefensie staan de belangen van alle eisers buiten kijf, omdat iedereen baat heeft bij een gezond klimaat: zowel de huidige als toekomstige generaties. De organisatie eist binnen tien jaar een forse vermindering van de CO2-uitstoot die Shell veroorzaakt door fossiele brandstoffen te winnen en verkopen. Het opleggen van maatregelen aan Shell, als een van de grootste spelers in de sector, zou volgens de eisers veel effect sorteren en soortgelijke rechtszaken in andere landen kunnen aanjagen.

Shell denkt niet dat de eisers echt iets kunnen bereiken met de rechtszaak. Toewijzing van de eisen zou volgens de advocaten klimaatverandering helemaal niet tegengaan. Andere spelers op de markt zouden "in het gat duiken" als de rechter Shell terugfluit.

De advocaten van Shell voeren verder aan dat niet alleen het Nederlands recht van toepassing is, maar ook het recht van andere landen waar Shell actief is. Daar gaat Milieudefensie volgens hen aan voorbij.