Particuliere beleggers kochten ook in de eerste helft van dit jaar veel woningen om ze te verhuren, ondanks overheidsmaatregelen die dit een halt moeten toeroepen. Dat blijkt uit gegevens van het Kadaster en een rondgang langs diverse aanbieders van hypotheken voor woningverhuurders, meldt Het Financieele Dagblad (FD) dinsdag.

Kleine beleggers kopen vaak woningen om er vervolgens niet zelf in te gaan wonen, maar ze aan te bieden in de vrije huursector. Hierdoor wordt het voor bijvoorbeeld starters moeilijker om een woning te kopen.

Overheden zijn hier niet gelukkig mee. Onder meer de gemeenten Utrecht en Amstelveen hebben het kopen van een nieuwbouwwoning voor de verhuur verboden. Ook komt er een landelijk plafond voor huurverhogingen in de particuliere sector en gaat de overdrachtsbelasting begin volgend jaar omhoog voor woningverhuurders.

Het schrikt de kleine belegger vooralsnog niet af. Aanbieders van hypotheken voor verhuurders, zogenoemde buy-to-lethypotheken, merken dat ze dergelijke leningen steeds vaker verstrekken. Zo zag NIBC zijn portefeuille in de eerste zes maanden van dit jaar met 7 procent groeien. Drie nieuwe buy-to-letaanbieders, die kort voor de coronacrisis van start gingen, verstrekten samen al voor zo'n 300 miljoen euro aan hypotheken.

Tevens blijkt uit gegevens van het Kadaster dat beleggers in de eerste helft van dit jaar in de vier grote steden goed waren voor bijna 40 procent van de woningaankopen. In de rest van het land is dat aandeel ongeveer 20 procent. Het Kadaster zag eveneens dat het aantal transacties van beleggers in de eerste zes maanden van 2020 harder groeide dan dat van andere groepen, zoals doorstromers of starters.