In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, de drie grootste steden van Nederland, is het het ten opzichte van andere Nederlandse steden het slechtst gesteld met de welvaart van inwoners. Dat komt naar voren uit onderzoek van het CBS, die alle gemeenten van Nederland beoordeelde op tal van terreinen, zoals inkomen, werkloosheid, veiligheid en gezondheid.

Het statistiekbureau beoordeelde de gemeenten op ruim veertig indicatoren. Rotterdam, Amsterdam en Den Haag staan het vaakst onderaan. Op zeventien indicatoren scoren de steden het slechtst. Het gaat dan onder meer om gezondheid van inwoners en de criminaliteit.

Ook diverse kleinere steden scoorden niet best. Zo bungelen Lelystad, Dordrecht en Leeuwarden op zestien indicatoren onderaan de lijst. Ook onder meer Maastricht, Heerlen, Vlissingen en Groningen staan relatief vaak onderaan.

Kleinere gemeenten doen het juist beter. Zo staat bijvoorbeeld Wijk bij Duurstede maar bij één indicator onderaan en de gemeente Lisse zelfs helemaal nergens. Ook de gemeenten Westland en Bloemendaal doen het goed.

Het is voor het eerst dat het CBS de 'brede welvaart' per regio onderzocht. Dit was in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hierbij is niet alleen gekeken naar de huidige situatie, maar ook naar de verwachtingen voor toekomstige generaties.

De verschillen tussen stad en platteland zijn groot, concluderen de onderzoekers. In een stad is het minder schoon en veilig. Ook zijn de inwoners er minder gezond en is er minder sociale samenhang. Daar staat tegenover dat de afstand tot voorzieningen, bijvoorbeeld winkels en scholen, kleiner is dan op het platteland. Ook de materiële welvaart is in steden groter.

Wel blijkt dat er in nagenoeg elke regio vooruitgang is te zien. Zowel in de steden als op het platteland daalde de criminaliteit, waren minder mensen werkloos en steeg het gemiddelde besteedbare inkomen. Daarbij gaan de steden nog wat sneller vooruit dan de landelijk gelegen gemeenten.

Het CBS heeft gegevens gebruikt van de voorbije jaren. Cijfers over 2020 zijn nog niet beschikbaar. Wat de invloed van de coronacrisis is, is dus nog niet gemeten.