Zo'n 30.000 bedrijven hebben in de voorbije twee weken loonsteun aangevraagd, meldt het UWV vrijdag. De uitkeringsinstantie heeft inmiddels aan 21.000 bedrijven een voorschot overgemaakt, van in totaal 378 miljoen euro. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.

Het gaat om de NOW-regeling, die werkgevers moet stimuleren zoveel mogelijk personeelsleden in dienst te houden. De maatregel is ingevoerd bij de uitbraak van de coronacrisis in maart van dit jaar.

In de eerste twee periodes is al volop gebruikgemaakt van deze regeling. Voor de derde periode, die loopt van begin oktober tot eind december, kunnen bedrijven vanaf maandag 16 november een aanvraag indienen.

De werkgevers komen in aanmerking voor steun als ze in de laatste drie maanden van het jaar minimaal 20 procent omzetverlies lijden. Ze kunnen een bedrag krijgen tot maximaal 80 procent van hun loonkosten. Het overige deel van de lonen moeten ze zelf betalen.

Het UWV maakt in eerste instantie 80 procent van het aangevraagde bedrag over naar de bedrijven. Achteraf wordt op basis van de werkelijke omzetten bepaald of de betreffende werkgevers de resterende 20 procent ook krijgen, of dat ze recht hebben op een hoger of lager bedrag. Ook kan het zijn dat de werkgever het reeds ontvangen bedrag geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen.

Aanvraag NOW-steun mogelijk tot en met 13 december

Bij de 21.000 bedrijven die al geld ontvangen hebben, werken in totaal 379.000 mensen. De andere werkgevers horen op een later moment welk bedrag ze krijgen. Bedrijven kunnen een aanvraag doen tot en met zondag 13 december.

In de eerste periode, die liep van maart tot eind mei, deden in totaal 139.000 bedrijven een beroep op de NOW-steun. In de maanden juni tot en met september was dat aantal met 63.000 aanmerkelijk lager.

De verwachting is dat in de huidige periode het aantal aanvragers weer oploopt in vergelijking met de tweede periode. Dit vanwege de tweede coronagolf en de strengere contactbeperkingen. Zo is bijvoorbeeld de horeca al een aantal weken gesloten.