Het aantal Nederlanders met een algemene bijstandsuitkering lag eind september op 423.000, blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat waren er bijna 7.000 meer dan op hetzelfde moment vorig jaar. Het is voor het tweede kwartaal op rij dat het aantal bijstandsontvangers hoger is dan vorig jaar, nadat tien kwartalen achter elkaar sprake was van een daling.

Het statistiekbureau geeft geen oorzaak voor de toename in de voorbije twee kwartalen, maar de uitbraak van COVID-19 in maart lijkt een logische verklaring. Sindsdien zijn ook het aantal werklozen en het aantal ontvangers van een WW-uitkering gestegen.

Jongeren tot 27 jaar waren verantwoordelijk voor de grootste stijging van het aantal bijstandsuitkeringen. In die groep kwamen er in het derde kwartaal 3.000 bij, wat een toename van 8 procent betekende. In de overige leeftijdsgroepen was sprake van een stijging van ongeveer 1 procent.

Zowel onder mensen met een Nederlandse achtergrond als onder mensen met een migratie-achtergrond steeg het aantal bijstandsontvangers. Onder mensen met een westerse migratie-achtergrond was de stijging met 2 procent het grootst.