Ambtenarenpensioenfonds ABP verhoogt de premie komend jaar met 1 procentpunt, meldt het fonds vrijdag. Ook waarschuwt ABP dat de kans dat er in 2021 op de pensioenen gekort moet worden reëel is.

Volgens het grootste pensioenfonds van Nederland is de premieverhoging nodig om de pensioenen verantwoord te kunnen financieren. De premie stijgt van 24,9 naar 25,9 procent, het hoogste percentage ooit. "Voor een deelnemer met een brutosalaris van 3.500 euro komt de premiestijging gemiddeld neer op 9 euro netto per maand", rekent ABP voor.

De pensioenpremies worden door werkgevers en werknemers samen betaald. De werkgever neemt 70 procent voor zijn rekening, de werknemer de overige 30 procent.

Eind november kondigde PFZW, het pensioenfonds voor de zorg, al een premiestijging aan. Dat fonds houdt ook rekening met een verlaging van de pensioenen als de dekkingsgraad voor het eind van het jaar niet verbetert.

Premie zal ook komende jaren nog stijgen

De hoogte van de premie wordt bepaald aan de hand van het uit te keren pensioen en het verwachte rendement van het fonds. Begin dit jaar heeft ABP dat verwachte rendement naar beneden bijgesteld. "Dat is nodig vanwege verslechterde economische vooruitzichten en de verwachting dat de rente lang laag zal blijven."

Omdat de sociale partners hebben afgesproken dat niet wordt getornd aan de pensioenopbouw en het rendement dus lager wordt ingeschat, moet de premie omhoog. Dat zal dan ook de komende jaren nog het geval zijn. De premie stijgt wel minder dan waar ABP in augustus nog rekening mee hield, omdat mensen gemiddeld minder oud worden dan eerder gedacht.

Of de pensioenen daadwerkelijk verlaagd moeten worden, hangt af van de stand van de dekkingsgraad op 31 december. De fondsen zullen daar begin januari duidelijkheid over geven.