De horeca lijkt de hoop te hebben opgegeven dat horecagelegenheden dit jaar nog opengaan. Op basis van het laatste OMT-advies en de gesprekken die worden gevoerd met de overheid is de kans op versoepelingen op korte termijn uitermate klein, zegt de branche bij monde van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

"De horeca kan en wil op een veilige manier zo snel mogelijk de deuren openen, maar dat wordt gezien de uitspraken van de laatste dagen dan na de kerstvakantie", aldus KHN.

Zonder aanvullende steun van de overheid dreigt de helft van de sector op korte termijn om te vallen, stelt de brancheorganisatie.

De aangesloten ondernemers hebben aangegeven dat zij voor dit jaar een omzetdaling van 50 procent verwachten vergeleken met vorig jaar. "Inmiddels is er door ondernemers 3,5 tot 4 miljard euro aan reserves en privévermogen in hun bedrijf gestoken."

De branche heeft bovenop het al bestaande protocol extra maatregelen voorgesteld, zoals een coronacoördinator die erop toeziet dat de regels ook nageleefd worden. "Met die maatregelen moet een verantwoorde opening van de horeca mogelijk zijn. Liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk na de kerstvakantie", aldus de organisatie.