In het door de coronapandemie gedomineerde tweede kwartaal van dit jaar, lag het ziekteverzuim in de verpleging, verzorging en thuiszorg op 7,9 procent, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Niet eerder sinds het CBS de cijfers per branche bijhoudt, lag het aantal ziekmeldingen zo hoog.

Vorig jaar in het tweede kwartaal bedroeg het verzuim in deze branche 6,8 procent. Voor de sector Zorg en Welzijn als geheel steeg het percentage ziekmeldingen van 5,6 procent in het tweede kwartaal van 2019 tot 6,2 procent in datzelfde kwartaal dit jaar.

Ook onder huisartsen en bij gezondheidscentra en bij de kinderopvang lag het verzuim flink hoger dan vorig jaar. In sociaal werk en de geestelijke gezondheidszorg is nauwelijks verschil te zien en in de jeugdzorg lag het ziekteverzuim zelfs lager. Het CBS houdt deze gegevens per deelbranche bij sinds 2010.

Volgens het CBS ligt het aantal ziekmeldingen in het eerste kwartaal van een jaar meestal het hoogst en treedt in de drie voorjaarsmaanden daarna een scherpe daling op. Dat ging dit jaar niet op: in het traditionele eerste 'snotterkwartaal' was het verzuim 8,0 procent en in april, mei en juni dus nauwelijks lager.

Overigens ligt het ziekteverzuim in de verpleging, verzorging en de thuiszorg al sinds het begin van de metingen hoger dan in andere deelbranches van de zorg en loopt het sinds 2014 ook sneller op. Voor de gehele sector Zorg en Welzijn gaan de gegevens verder terug: het verzuim in het tweede kwartaal was het hoogst sinds 2003.

Landelijk gemiddeld lag het ziekteverzuim in het tweede kwartaal van dit jaar op 4,5 procent, niet veel hoger dan de 4,3 procent een jaar eerder.