Overheden moeten voorzichtig zijn met het afbouwen van de economische steunmaatregelen die ze hebben genomen om de klap van de coronacrisis op te vangen. Als ze dit te snel of te langzaam doen, brengt dat grote risico's met zich mee. Daarvoor waarschuwt de Europese Centrale Bank (ECB) woensdag.

Bij de uitbraak van de coronacrisis hebben EU-landen maatregelen genomen om bedrijven overeind te houden, onder meer door het geven van loonsteun. Ook hoefden bedrijven hun leningen tijdelijk niet af te lossen.

Dit helpt bedrijven en huishoudens om door de coronacrisis heen te komen, zegt de ECB. "Maar risico's kunnen zich voordoen bij het te vroeg of te laat afbouwen van deze steunmaatregelen", schrijft de financiële toezichthouder. Daardoor kan het economisch herstel vertragen.

Ook waarschuwt de ECB dat de winstgevendheid van banken onder druk komt te staan, doordat ze bedrijven massaal uitstel hebben verleend voor het aflossen van leningen. Zo hebben alleen al in Nederland 166.000 bedrijven tijdelijk geen aflossingen hoeven doen.

Of alle bedrijven in Nederland en andere landen in staat zijn om op een later moment alsnog de lening te kunnen aflossen, is zeer twijfelachtig. Banken hebben geld opzijgezet om dit op te vangen, maar de ECB betwijfelt ze genoeg geld achter de hand hebben.

Tevens hamert de Europese toezichthouder erop dat banken en bedrijven de financiële risico's van klimaatverandering niet uit het oog moeten verliezen en de overstap naar een duurzamere economie moeten blijven stimuleren.