Het verbruik van aardgas in Nederland is de laatste jaren nauwelijks afgenomen, ondanks de inspanningen om meer aardgasvrije woningen te bouwen. Om aan de binnenlandse vraag te voldoen heeft Nederland de afgelopen twee jaar voor het eerst in decennia meer gas geïmporteerd dan uitgevoerd, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2014 begon het kabinet met de geleidelijke afbouw van de gaswinning, onder meer vanwege de toenemende maatschappelijke onvrede over aardbevingen in Groningen. Het jaar ervoor - met een relatief koude winter - lag het gasverbruik op 44,2 miljard kubieke meter. Dat was in 2019 gedaald naar 42,5 miljard kubieke meter.

Het aandeel van aardgas in de binnenlandse energievoorziening bleef in deze periode onveranderd 44 procent. Elektriciteitsproducenten zijn sinds 2015 meer stroom uit aardgas gaan opwekken, omdat dat goedkoper werd ten opzichte van elektriciteit uit kolencentrales.

De winning ligt nu nog op ongeveer 60 procent van het niveau van 2013 en wordt de komende jaren verder gereduceerd. Voor de schatkist betekende dit dat de aardgasbaten zijn afgenomen van 15,4 miljard euro in 2013 naar 1,1 miljard euro in 2019.

De huidige gaswinning voorziet nog in ongeveer drie kwart van het binnenlandse verbruik. In 2018 werd voor het eerst meer gas in- dan uitgevoerd en het verschil is vorig jaar toegenomen.

Het meeste gas komt via pijpleidingen naar Nederland. De aanvoer van vloeibaar gas (lng) per schip is nog relatief gering, maar wel in opkomst. Het volume van vloeibaar aardgas is ongeveer zeshonderd keer kleiner dan dat van het oorspronkelijke gas, waardoor het gemakkelijker is om te transporteren.