Vier op de tien vrouwen die zwanger zijn of net een baby hebben gekregen, worden op de arbeidsmarkt nog steeds benadeeld. Dat meldt het College voor de Rechten van de Mens maandag op basis van een onderzoek naar zwangerschapsdiscriminatie in Nederland. Ten opzichte van eerdere onderzoeken is er niets veranderd, zegt het mensenrechteninstituut. Daarmee is zwangerschapsdiscriminatie een "onverminderd groot probleem gebleven".

Het mensenrechteninstituut vroeg 1.150 werkende vrouwen die in de afgelopen vier jaar een kind kregen hoe zij discriminatie op grond van zwangerschap op hun werk of in bepaalde fases van het zoeken naar werk ervoeren. Volgens het college blijkt daaruit dat vrouwen in alle fases van het arbeidsproces "een groot risico" op zwangerschapsdiscriminatie lopen.

Zo werd één op de vijf vrouwen bij sollicitaties afgewezen, bij één op de tien werd zelfs expliciet gezegd dat dat vanwege de zwangerschap was. Ruim een derde van de vrouwen die een nieuw contract wilden ondertekenen, zag het contract vanwege zwangerschap "op het laatste moment aangepast worden" of verdwijnen. Bijna de helft van alle vrouwen met een tijdelijk contract kreeg geen verlenging of een vast contract vanwege hun zwangerschap of recente bevalling.

Een kwart van de vrouwen loopt promoties, salarisverhogingen, bonussen en scholing mis, of heeft problemen met afspraken over zwangerschapsverlof en de terugkeer op het werk. Sommige vrouwen zeggen daarnaast een achterstand in hun carrière te hebben opgelopen. Slechts 11 procent van de ondervraagden trekt ergens aan de bel over de problemen.

FNV roept op tot strengere aanpak zwangerschapsdiscriminatie

De tijd dat de overheid zich voornamelijk focust op voorlichting is inmiddels jaren voorbij, zegt de FNV in een reactie. De vakbond roept op tot een strengere aanpak van dit soort discriminatie, "om dit probleem met de wortel uit te roeien".

"Gelijkheid op de arbeidsmarkt is absoluut nog geen gelopen race", aldus FNV-bestuurslid Judy Hoffer. "Je ziet dat niet alleen in het loonverschil tussen mannen en vrouwen, maar ook met zaken als zwangerschap. Werkgevers kunnen er nu te makkelijk mee wegkomen zolang ze niet worden geconfronteerd met de consequenties van hun handelen."

Ook het College voor de Rechten van de Mens zelf wil dat de overheid zo snel mogelijk de wetgeving voor gelijke behandeling naleeft om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan. Ook moet er meer voorlichting voor werkgevers en werknemers komen. Ruim drie kwart van de vrouwen verdiept zich niet of nauwelijks in de gevolgen van zwanger zijn en werken.