De levensmiddelenbranche is niet te spreken over de invulling van het verbod op de verkoop van tabakswaren in supermarkten per 2024, zo laat het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) weten. Vrijdag werd in de wekelijkse ministerraad voor het verbod gestemd, dat er uiteindelijk toe moet leiden dat tabakswaren per 2030 alleen nog in speciaalzaken worden verkocht.

De komende jaren wordt het aantal tabaksverkooppunten langzaam teruggebracht: vanaf 2022 worden sigarettenautomaten verboden, een jaar later wordt de onlineverkoop aan banden gelegd en in 2024 zijn de supermarkten aan de beurt. Pas in 2030 zullen tabakswaren alleen nog in speciaalzaken verkrijgbaar zijn.

De supermarktenbranche zegt verontwaardigd te zijn over het gebrek aan één duidelijke datum waarna tabak alleen nog in tabaksspeciaalzaken verkrijgbaar is. Zo kunnen Nederlanders die een pakje sigaretten willen scoren na 2024 nog wel terecht bij bijvoorbeeld een tankstation.

Kleine winkeliers in de regio zullen de dupe worden van de verschillende regels per tabakswarenverkoper, stelt het CBL. "Zij verliezen nu klanten aan het tankstation of lectuurshops (zoals de Bruna, red.) die in hetzelfde gebied opereren", aldus de brancheorganisatie.

Het CBL benadrukt niet tegen het verbod te zijn en zegt graag mee te werken aan de ambitie om de Nederlandse bevolking gezonder te maken. De brancheorganisatie verwijst onder meer naar genomen maatregelen in de zomer, toen sigaretten, shag en andere rookwaren niet meer in het zicht geplaatst mochten worden. "Maar het verplaatsen van de tabaksverkoop van het ene naar het andere verkooppunt draagt wat ons betreft niet bij aan die ambities", aldus het CBL.