Een op de drie bedrijven die direct of indirect zaken doen met het Verenigd Koninkrijk, wacht met voorbereidingen op de gevolgen van de Brexit. Ze zijn onzeker over de afloop van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het VK, blijkt donderdag uit een onderzoek in opdracht van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken onder 572 bedrijven.

Het gaat vooral om bedrijven met een indirecte handelsrelatie die zich (nog) niet voorbereiden op de Brexit. Die ondernemers geven vaak aan dat ze niet verwachten dat de Brexit gevolgen zal hebben voor hun bedrijf.

Het aandeel bedrijven met een directe handelsrelatie die zich in zeer grote of behoorlijke mate voorbereiden op de Brexit, is sinds 2019 stabiel rond de 30 procent. Wel zegt deze groep nu zich nog beter voor te bereiden. Ze maken bijvoorbeeld vaker afspraken over leveringsvoorwaarden en prijzen.

Vanaf 1 januari 2021 gaan er nieuwe regels gelden voor de handel met bedrijven in het VK, of er nu een deal wordt gesloten of niet. Van de bedrijven met een directe handelsrelatie zegt ongeveer 47 procent redelijk goed op de hoogte te zijn van de Brexit. Bij de vorige meting in april 2020 was dat percentage ongeveer gelijk.

Het kabinet roept bedrijven op zich goed voor te bereiden op de nieuwe situatie na de jaarwisseling.