De werkloosheid is in oktober licht gedaald. In september waren er nog 413.000 mensen werkloos, in oktober waren dat er 406.000. Daarmee daalde de werkloosheid van 4,4 procent naar 4,3 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Tussen maart en augustus nam het aantal werkzoekenden nog hard toe door de eerste klap van de coronacrisis, van 273.000 naar 426.000.

De beroepsbevolking, het aantal werkenden en werklozen samen, groeide in de afgelopen maanden met gemiddeld negenduizend mensen per maand. Die groei komt vooral door de sterke stijging van het aantal werkenden in oktober. In die maand hadden nog altijd 4,2 miljoen Nederlanders om uiteenlopende redenen geen baan. Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent naar werk hebben gezocht of daar niet beschikbaar voor waren.

Het aantal nieuwe WW-aanvragen steeg door de gedeeltelijke lockdown die half oktober werd aangekondigd. Wekelijks kreeg het UWV gemiddeld 8.500 nieuwe aanvragen, een stijging van 37 procent. Met name uit de horeca, die kampt met gedwongen sluitingen, kwamen veel nieuwe uitkeringsaanvragen. Omdat er evenveel WW-uitkeringen werden beëindigd bleef het totale aantal uitkeringen gelijk.

"Het totale aantal WW-uitkeringen bleef in oktober wel gelijk, maar daaronder gaat een hele dynamiek schuil", zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij het UWV. "Want het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in diezelfde maand met ruim een derde toegenomen." Witjes verwacht dat het aantal nieuwe uitkeringen nog verder zal stijgen.