Het aantal beschikbare vacatures ten opzichte van het aantal werklozen is in minder dan een jaar tijd gedaald van 90 per 100 naar 51 op 100. Daarmee behoort de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig tot het verleden, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in gesprek met NU.nl.

"De piek lag in het tweede kwartaal van vorig jaar, met 93 vacatures voor iedere 100 werklozen. In het eerste kwartaal van dit jaar zette de daling al in en kwam het aantal vacatures uit op 81 beschikbare banen per 100 werkzoekenden", aldus Van Mulligen.

Dat het cijfer al zo snel daalde - terwijl de eerste coronamaatregelen pas aan het einde van het eerste kwartaal werden genomen - komt doordat het CBS het cijfer meet op de laatste dag van het kwartaal. "Het eerste dat bedrijven deden in de lockdown was het intrekken van vacatures." Bij 81 vacatures op 100 werklozen was wel nog steeds sprake van krapte.

Aan het eind van het tweede kwartaal was het aantal vacatures per 100 werklozen echt fors gedaald, naar 57. Ultimo september is het uitgekomen op 51. "Dat is echt in elkaar geklapt", zegt de CBS-hoofdeconoom. "Het is nu een lastige tijd om een baan te vinden. Veel bedrijven draaien slecht en houden het puur vol op de overheidssteun, die nemen geen mensen aan."

'Corona is toch conjunctuur en gaat weer weg'

Er is wel licht aan het einde van de tunnel. Van Mulligen: "De onderliggende druk op de arbeidsmarkt blijft, dat is demografisch bepaald." De CBS-econoom doelt daarbij op de vergrijzing. "Die houdt nog wel enige tientallen jaren aan." In sommige sectoren is de gemiddelde leeftijd van de werknemers erg hoog. "Zoals bij de overheid en in het onderwijs, daar zijn veel 55-plussers."

Die 55-plussers gaan over een paar jaar met pensioen. "Het aantal kinderen blijft stabiel, dus de behoefte aan onderwijs, en dus aan leerkrachten bijvoorbeeld, wordt niet minder." Het aandeel 55-plussers neemt volgens Van Mulligen hard toe en dat biedt kansen voor de jongere generatie.

"Corona is in feite toch conjunctuur, iets dat weer weggaat, en de impact ervan met een paar jaar ook. De vergrijzing is iets dat lang blijft." En dat zorgt ervoor dat het perspectief voor jongeren op de arbeidsmarkt op de lange termijn helemaal zo slecht niet is.