Er komen extra miljoenen voor voedselbanken, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag bekendgemaakt. Het gaat om ongeveer acht miljoen euro vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF+). Ook krijgen de voedselbanken sneller toegang tot een noodsubsidie van vier miljoen euro.

De voedselbanken zien dat door de coronacrisis steeds meer mensen een beroep doen op hun hulp. Tegelijkertijd komt er steeds minder voedsel binnen, met name doordat supermarkten verspilling tegengaan door producten die tegen de houdbaarheidsdatum zijn voor extra scherpe prijzen te verkopen.

Daarom heeft het ministerie besloten extra geld beschikbaar te stellen. Het gaat om 2 procent van het ESF+, wat vermoedelijk neerkomt op een bedrag van circa acht miljoen euro. Hoe dit geld wordt gebruikt, is onderwerp van gesprek tussen het kabinet en de voedselbanken.

Ook zijn regels versoepeld voor het gebruik van een noodsubsidie van vier miljoen euro. Tot nu toe mochten de voedselbanken daar alleen gebruik van maken als het calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland leeg was. Die regel komt te vervallen. De voedselbanken geven aan dit geld te gebruiken als vangnet voor als er voedseltekorten dreigen.