WASHINGTON - Het tekort op de begroting van de Amerikaanse regering is in het eind september afgelopen boekjaar 2005 teruggelopen met 94 miljard dollar tot 319 miljard dollar (265,33 miljard euro). Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën vrijdag bekendgemaakt.

Het lagere tekort is vooral een gevolg van de hoger dan verwachte belastinginkomsten, aldus de Amerikaanse minister van Financiën John Snow. Deze inkomsten kwamen uit op 2,154 biljoen dollar (1,791 biljoen euro) tegen 1,880 biljoen dollar (1,563 biljoen euro) in het jaar daarvoor. Daar stond tegenover dat de Amerikaanse regering ook meer geld uitgaf dit jaar. In totaal bedroegen de uitgaven 2,473 biljoen dollar (2,056 biljoen euro) in het fiscale jaar 2005. In 2004 kwamen deze uit op 2,293 biljoen dollar (1,907 biljoen euro).

Het gerapporteerde begrotingstekort staat gelijk aan 2,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van de VS in 2005, de som van alle geproduceerde goederen en diensten. Het percentage over de afgelopen veertig jaar bedroeg gemiddeld 2,3.

In een toelichting op de publicatie van het tekort zei Snow: "Lagere belastingen en een beleid dat de economie stimuleert, hebben tot miljoenen nieuwe banen en een groei van de economie geleid. Daardoor namen de belastinginkomsten toe." Hij voegde eraan toe dat hij verwacht dat de VS het tekort tegen 2009 gehalveerd hebben.

Het begrotingstekort van 319 miljard dollar valt lager uit dan het recordtekort van vorig jaar. Het tekort van 2005 is nog wel het op twee na grootste in de Amerikaanse geschiedenis. Toch is het gemelde tekort enigszins misleidend. In het bedrag is niet de 60 miljard dollar aan noodhulp opgenomen die de Amerikaanse regering heeft toegewezen voor herstelwerkzaamheden na de orkaan Katrina.