Sinds de aanscherping van de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het duidelijk minder druk op de Nederlandse snelwegen. Eind september was het 8 procent minder druk op de weg dan in dezelfde periode vorig jaar, afgelopen week is dat opgelopen tot 18 procent. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Rijkswaterstaat, die dit op verzoek van NU.nl uitzocht.

Rijkswaterstaat keek naar de laatste week van september en afgelopen week en vergeleek de cijfers met die van dezelfde periodes vorig jaar. Tussentijds zijn de maatregelen verschillende keren aangescherpt, maar daar liep ook de herfstvakantie doorheen. "Door deze twee weken te vergelijken, hebben we een zuiverder beeld", aldus de woordvoerder.

De dienst monitort de drukte op de snelwegen, niet op andere wegen, zoals binnen gemeenten. Naast dat het minder druk is geworden, worden er ook veel minder kilometers afgelegd op die snelweg. "Het aantal kilometers lag eind september 9 procent lager en afgelopen week 22 procent." Het woon-werkverkeer nam in die periode met 8 procentpunt af en ligt nu ongeveer een derde lager dan in een 'normaal' jaar.

Van vertraging is op het Nederlandse snelwegennet nauwelijks sprake meer. "Die is 93 procent minder dan vorig jaar", weet de woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Dat geldt voor zowel de spits als overdag." Wanneer er nog opstoppingen zijn, komt dat door ongelukken of pechgevallen, maar niet door drukte.

Er is wel meer vrachtverkeer op de weg. "Dat is al maanden het geval." Vorige week ging het om 11 procent meer trucks op de weg; dat percentage schommelt al geruime tijd tussen de 10 en 15.