Doordat Nederland weer in een gedeeltelijke lockdown zit, stagneert het aantal cao's dat wordt afgesloten opnieuw. In de cao's die wel zijn afgesloten, is gemiddeld een loonsverhoging van 1,7 procent afgesproken. Dat is een veel kleinere loonstijging dan voor de coronacrisis, meldt werkgeversorganisatie AWVN woensdag.

In de maand oktober werden negentien cao's vernieuwd. Dat zijn er voor dit jaar nog best veel, aangezien er maanden waren waarin nauwelijks afspraken werden gemaakt. Maar in vergelijking met andere jaren is het aantal klein. "De net weer aarzelend op gang gekomen cao-onderhandelingen stagneren opnieuw", aldus de AWVN.

Er zijn nu 225 cao's verlopen. "AWVN voorzag eerder dat het aantal nieuwe cao's dit najaar sterk zou oplopen." De gedeeltelijke lockdown en de daarmee gepaard gaande onzekerheid staan volgens de AWVN ook de komende weken een inhaalslag nog in de weg.

De AWVN concludeert ook dat de inzet van de werkgevers en die van de werknemers ver uit elkaar liggen. De vakbonden zetten volgens de werkgeversclub veelal in op 5 procent loonsverhoging. Voor de coronacrisis was een opwaartse trend in de loonafspraken te zien en lag de loonstijging rond de 3 procent.

In 2020 zijn tot nu toe 128 nieuwe cao's afgesloten. In een normaal jaar zijn dat er rond deze tijd ruim 260.