Het aantal banen in Nederland is tijdens de coronapandemie met 125.000 afgenomen. Dat komt neer op een afname van 1,5 procent in de periode tussen februari en juli, maakt uitkeringsinstantie UWV dinsdag bekend. De horeca en zakelijke dienstverlening behoren tot de zwaarst getroffen sectoren. Het aantal WW-uitkeringen nam met 16 procent toe.

Bij uitzendbureaus verdwenen de meeste banen (31.000), gevolgd door de specialistische zakelijke dienstverlening (15.000) en horeca (12.000). "Het banenverlies is vooral zichtbaar geweest in sectoren waar relatief veel mensen werken met een flexibel contract", aldus het UWV in een toelichting.

In de foodretail steeg het aantal banen juist. Het ging om een groei van zo'n twaalfduizend banen. Onder meer supermarkten zagen hun verkopen toenemen, doordat horecabedrijven dicht moesten. Het aantal banen in het goederenvervoer werd amper geraakt door de coronacrisis.

Het UWV wijst erop dat het banenverlies nog veel groter had kunnen zijn, maar dat door de steunmaatregelen van het kabinet veel banen zijn behouden. Het gaat dan onder meer om de NOW-regeling, die werkgevers moet stimuleren zoveel mogelijk mensen in dienst te houden.

“Ook ik ben ontslagen als gevolg van de coronacrisis. Gelukkig ben ik maar een maand werkloos geweest. Ik mag echt van geluk spreken dat ik snel een soortgelijke functie heb kunnen vinden.”
NUjij'er RJ88

Lees meer ervaringen en de gehele discussie op reactieplatform NUjij.

Aantal WW-uitkeringen steeg hard

Eind september ontvingen 278.000 mensen een WW-uitkering. Dat is een stijging van 16 procent ten opzichte van februari. Vooral in april was er met een toename van 74.000 een piek in het aantal nieuwe aanvragen.

Het aantal WW-aanvragers dat voorheen in de horeca werkzaam was, is bijna verdubbeld (een stijging van 96 procent). Ook vanuit het personenvervoer over land (76 procent), de reisbranche (57 procent) en de beveiliging (51 procent) nam het aantal WW-aanvragers toe.

Het UWV verwacht dat in de komende periode meer banen zullen verdwijnen en het aantal uitkeringen zal oplopen. De instantie verwacht dit vanwege de tweede coronagolf en de extra coronamaatregelen die het kabinet heeft getroffen.