Steeds meer jeugdzorginstellingen draaien verlies en de bedrijven die nog wel winst maken, zagen hun winsten in een jaar tijd halveren. De helft van de organisaties heeft daardoor te weinig reserves om tegenvallers op te vangen. Dat stellen inkoopcoöperatie voor de zorg Intrakoop en Verstegen Accountants en Adviseurs maandag.

Beide organisaties onderzochten 262 jaarverslagen van jeugdzorgbedrijven over 2019 en concludeerden dat de financiële situatie van de instellingen de laatste jaren verslechterde. Zo draaiden tachtig bedrijven vorig jaar een verlies. Dat waren er twee jaar eerder nog 47.

De bedrijven die vorig jaar wel winst maakten, moesten het samen doen met een totaalwinst van 12,7 miljoen euro, wat neerkomt op een gemiddelde winstmarge van 0,5 procent, de laagste winstmarge van alle zorgsectoren. Twee jaar geleden maakten de jeugdzorginstellingen nog een gezamenlijke winst van 27 miljoen euro. Dat is dus in een jaar tijd ruim gehalveerd.

De onderzoekers wijzen erop dat de verslechtering van de cijfers komt in een periode waarin het aantal cliënten met 16.000 toenam naar 360.000 en de omzet met 7 procent groeide naar 2,8 miljard euro.

Reden voor de verslechtering is dat de kosten vorig jaar harder stegen dan de opbrengsten. Met name de uitgaven aan personeel groeiden flink, onder meer doordat extra werknemers werden aangetrokken en het ziekteverzuim steeg. Ook zijn volgens de onderzoekers de tarieven die met gemeenten zijn afgesproken niet altijd kostendekkend en nemen de administratieve lasten toe.

49 procent van onderzochte instellingen financieel kwetsbaar

Het leidt ertoe dat inmiddels 49 procent van de onderzochte instellingen financieel kwetsbaar is en niet in staat is om grote tegenvallers op te vangen. De problemen zijn het grootste bij de grotere organisaties.

De onderzochte bedrijven behalen 85 procent van de totale omzet in de jeugdzorg.

Uit eerder onderzoek van branchevereniging Jeugdzorg Nederland over 2018 werd ook al duidelijk dat het financieel niet goed gaat met de instellingen.

Stel je vraag