Waar je als kind opgroeit, heeft een grote invloed op je latere inkomen. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam ontdekten dat zelfs de wijk waarin je opgroeide, samenhangt met je kansen om de sociale ladder te beklimmen. Donderdag publiceerden ze de Kansenkaart, waarop hun bevindingen te zien zijn.

Op de kaart laten de onderzoekers de kansenongelijkheid in Nederland zien, door per regio weer te geven hoe hoog het gemiddelde jaarinkomen is van dertigers die daar opgroeiden. Daardoor is bijvoorbeeld goed te zien dat dertigers die in het noorden van Nederland en delen van Limburg en Twente opgroeiden, nu gemiddeld genomen een lager inkomen hebben dan hun leeftijdsgenoten.

Ook constateerden de onderzoekers dat dertigers die opgroeiden in gezinnen met een laag inkomen, in de Randstad en in delen van Brabant meer kans hadden om de sociale ladder te beklimmen dan dertigers die opgroeiden in de noordelijke drie provincies en de mijnstreek in Zuid-Limburg.

Opvallend is ook dat niet alleen de regio maar zelfs de wijk waarin je opgroeit, grote invloed heeft op je kansen om de sociale ladder te beklimmen. Kinderen van ouders met een laag inkomen uit de Amsterdamse wijk Oud-Zuid blijken bijvoorbeeld als volwassene gemiddeld 26.000 euro te verdienen, fors meer dan leeftijdsgenoten met even rijke ouders uit de nabijgelegen buurt Overtoomse Veld. Die verdienen als volwassene gemiddeld 19.000 euro, terwijl ze als kind op vijf minuten fietsen woonden van hun leeftijdsgenoten die nu meer verdienen.

Volgens de onderzoekers zijn de resultaten belangrijk voor beleidsmakers. Die kunnen met de kaart zien waar mensen een steuntje in de rug nodig hebben. De komende maanden volgen er waarschijnlijk nog meer onderzoeksresultaten.