Nooit eerder is in Nederland zoveel windenergie opgewekt als vorige maand, blijkt donderdag uit data van het platform Energieopwek.nl dat de productie van duurzame energie in Nederland bijhoudt. De toename is het gevolg van veel wind en de komst van nieuwe windmolens.

In oktober is in totaal 7 petajoule windenergie opgewekt, ruim 80 procent meer dan de maand ervoor. Daarmee kunnen alle huishoudens in Nederland een maand lang van stroom worden voorzien. Onder meer het volledig in bedrijf nemen van het windpark Borssele zorgde voor de toename.

De groei van alle in oktober opgewekte duurzame energie was minder groot: een stijging van 30 procent in vergelijking met september. Naast windenergie droeg ook biomassa bij aan de toename. Voor zonne-energie was het geen goede maand, omdat de zon minder lang scheen dan gebruikelijk in oktober.

Van de totale stroomproductie kwam vorige maand bijna een derde (28,9 procent) uit duurzame bronnen. Om klimaatdoelen te halen, moet dat percentage nog fors stijgen. Het streven is 70 procent duurzame stroom in 2030.