De piloten hebben als laatste van de acht vakbonden ingestemd met een overeenkomst met KLM om in te leveren op de arbeidsvoorwaarden. Dat hebben de maatschappij en pilotenvakbond VNV dinsdag bekendgemaakt.

"De weg is nu vrij voor de minister om te beoordelen of KLM hiermee alsnog voldoet aan de gestelde voorwaarde", aldus KLM. VNV-voorzitter Willem Schmid vult aan: "Het is goed dat nu de weg is vrijgemaakt voor de financiële steun waarmee we KLM door de crisis kunnen loodsen en het is noodzakelijk om de rust terug te laten keren."

Om in aanmerking te komen voor een tweede tranche van de 3,4 miljard euro aan staatssteun wilde het ministerie van Financiën dat KLM met alle vakbonden overeen kwam om de arbeidsvoorwaarden aan te passen gedurende de, verwachte, looptijd van die steun van vijf jaar.

Die eis kwam vorige week expliciet zo naar buiten, waarna KLM vrijdag in overleg ging met alle vakbonden. Met de meeste bonden kwam het vrij snel tot een akkoord. FNV nam daar nog even de tijd voor en de piloten leken in eerste instantie niet te willen tekenen.

Clausule in de afspraken

Om aan de eis te voldoen, zonder de onderhandelingen helemaal over te doen, is er een 'commitment clausule', die opgenomen wordt in de afspraken tussen KLM en de vakbonden, licht KLM toe. "De vakbonden CNV, De Unie, NVLT, VNC en VKP hebben deze clausule op 31 oktober al ondertekend. FNV Luchtvaart en FNV Cabine hebben dat op 2 november eveneens gedaan."

Dinsdag sloot pilotenvakbond VNV zich als laatste aan in het rijtje, nadat de druk flink was opgelopen. "De KLM heeft ons inzicht verschaft en context geboden waardoor wij nu wel hebben kunnen overgaan tot tekenen", aldus vakbondsvoorzitter Schmid. "Hierbij is ook aanvullende ruimte gegarandeerd voor sociale partners om te komen tot een verantwoorde, passende invulling in de komende jaren."

"De afgelopen dagen zijn voor iedereen ongelooflijk intensief geweest, met grote druk op het bedrijf, negatieve invloed op de reputatie en interne verdeeldheid. Maar we zijn er uiteindelijk als KLM en vakbonden toch samen uitgekomen. En daar gaat het om", zegt KLM-CEO Pieter Elbers in een verklaring.

Nog een lange weg te gaan

De overeenkomst tussen KLM en de pilotenvakbond VNV is volgens minister Wopke Hoekstra (Financiën) een "belangrijke en fundamentele stap", maar wel nog maar "het einde van het begin". KLM kan misschien aanspraak maken op de rest van het leningenpakket van 3,4 miljard euro, het echte werk moet nog beginnen, zegt de minister. "Dat zal nog maanden, misschien jaren in beslag nemen".

Eerst moet KLM zelf aan de slag met het plan. "Maar er is nog heel veel zwaar weer op komst", voorspelt de minister. De luchtvaart zal dusdanig veranderen, ook op de langere termijn, dat er nog een hoop moet gebeuren voordat KLM echt weer een gezond bedrijf is.