Het Nibud komt na een onderzoek van vijf jaar met de aanbeveling om de bijstand en het minimumjeugdloon te verhogen. Volgens de stichting passen de huidige maatregelen niet meer bij de maatschappij, waardoor tienduizenden Nederlanders maandelijks tientallen euro's tekortkomen en uiteindelijk in financiële problemen belanden.

Dat meldt het Nibud maandag. Uit het onderzoek blijkt dat er in ieder geval vier soorten huishoudens zijn die niet genoeg inkomensondersteuning krijgen om rond te komen.

Het gaat om jongeren onder de 21 met een bijstandsuitkering of minimumloon, stellen met kinderen boven de twaalf jaar en een bijstandsuitkering, mensen met een minimumloon en hoge zorgkosten en mensen met een flexibel inkomen.

In theorie komen die huishoudens tientallen euro's per maand tekort, maar in de praktijk gaat het vaak om meer geld. Huishoudens krijgen niet altijd alle toeslagen waar ze recht op hebben en hebben soms hogere uitgaven dan gemiddeld.

Schrijnende situaties

Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud, ziet schrijnende situaties. "Deze mensen kunnen niet meedoen in de maatschappij. Ze voelen zich niet geholpen, raken gedesillusioneerd en zijn daardoor vatbaarder voor andere (financiële) problemen. Gemeenteambtenaren voelen zich machteloos en weten dat deze mensen vroeg of laat op een andere manier weer bij hen aankloppen met schulden of andere problemen."

Het instituut pleit voor vijf verschillende maatregelen. Zo moeten de bijstand en het minimumjeugdloon van achttienjarigen omhoog, evenals de bijstand voor stellen met kinderen van twaalf jaar en ouder. Ook moeten mensen met lage inkomens en hoge zorgkosten beter beschermd worden.

Daarnaast moet er een minimabeleid komen voor mensen met een laag en flexibel inkomen, waarbij bijvoorbeeld het hebben van een eigen huis niet betekent dat je geen inkomensondersteuning krijgt. Ook moeten gemeenten meer ruimte krijgen om maatwerk te leveren aan mensen die dat nodig hebben.