Een groot deel van de auto's en busjes die vanuit Nederlandse havens naar Afrika worden vervoerd zijn daar niet meer welkom. Zo zijn ze vaak sterk verouderd of hebben ze een ongeldige apk, blijkt maandag uit een onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Het leeuwendeel (80 procent) van de gebruikte voertuigen die vanuit Nederland naar Afrika worden geëxporteerd is vanaf begin dit jaar niet meer welkom in een groot aantal Afrikaanse landen.

Op dit moment werkt de milieudivisie van de Verenigde Naties (UNEP) aan het verduurzamen en veiliger maken van het Afrikaanse wagenpark. Afrikaanse landen hanteren sindsdien veelal strengere importeisen.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren worden veel voertuigen uit Nederland daarom inmiddels geweigerd. Het betreft namelijk vaak onzuinige auto's of busjes.

In Nederland worden jaarlijks zo'n half miljoen gebruikte personenvoertuigen uitgeschreven. Ongeveer de helft van deze auto's of busjes wordt vervolgens naar het buitenland geëxporteerd.