Zo'n 7.500 van de 140.000 bedrijven die dit voorjaar loonsubsidie ontvingen, hebben inmiddels hun definitieve omzetverliezen aan het UWV gerapporteerd. Dat meldt de uitkeringsinstantie, die met deze gegevens de definitieve subsidiebedragen bepaalt.

Bedrijven konden bij de uitbraak van COVID-19 dit voorjaar loonsubsidie aanvragen bij uitkeringsinstantie UWV. Het betreft de eerste versie van de NOW-regeling, die liep van begin maart tot eind mei. Zo'n 140.000 bedrijven hebben hier gebruik van gemaakt en een voorschot ontvangen, op basis van hun eigen inschatting van het omzetverlies over die maanden.

Om het definitieve subsidiebedrag te bepalen, moeten de bedrijven de cijfers van hun daadwerkelijke omzetverlies over die maanden aanleveren bij het UWV. Dat kunnen ze sinds 7 oktober doen. Vrijdagmiddag hadden ongeveer 7.500 bedrijven dit ook gedaan. Dat is iets meer dan 5 procent van het totaal.

Dat er nog relatief weinig bedrijven hun omzetcijfers hebben aangeleverd, komt volgens een UWV-woordvoerder onder meer doordat werkgevers die veel subsidie ontvingen, een boekhouder of accountant naar de cijfers moeten laten kijken. "Dit kost uiteraard extra tijd. Ook zijn er bedrijven die wachten tot ze hun jaarcijfers hebben, om dan alles tegelijkertijd naar de accountant te sturen."

De ontvangers van loonsubsidie hebben 24 weken de tijd om gegevens aan te leveren. De bedrijven die een accountantsverklaring moeten hebben, krijgen 38 weken. Het UWV verwacht dat het vanaf eind november de eerste bedrijven kan informeren over het daadwerkelijke subsidiebedrag.

Dit kan betekenen dat bedrijven extra subsidie krijgen, maar het kan ook zijn dat ze geld terug moeten betalen, als blijkt dat hun verlies veel minder groot is dan ze van tevoren hadden gedacht. Of er veel bedrijven zijn die geld moeten terugbetalen, is nog niet duidelijk.

De NOW-regeling is in het leven geroepen door het kabinet om werkgevers te stimuleren zoveel mogelijk personeel in dienst te houden. De 140.000 bedrijven hebben in de eerste NOW-periode ongeveer 8 miljard euro loonsubsidie aangevraagd.