De Nederlandse pensioenuitvoerders PGGM en APG hebben beide flink belegd in nieuwe obligaties die zijn uitgegeven door de Europese Unie (EU). Voor APG gaat het om een bedrag van 170 miljoen euro, PGGM steekt er 212 miljoen euro in. Dat hebben ze dinsdag bekendgemaakt.

Er was buitengewoon veel belangstelling voor de obligaties. Het geld dat ermee opgehaald wordt, is bedoeld om de effecten van de coronapandemie op de werkgelegenheid in de EU zoveel mogelijk te beperken.

In totaal stelt de EU 100 miljard euro beschikbaar aan de lidstaten via SURE, dat staat voor Support to Mitigate Employment Risks in an Emergency. Een concreet voorbeeld van waar het geld voor gebruikt kan worden, is het financieren van arbeidstijdverkorting voor ondernemingen die als gevolg van de coronacrisis een groot deel van de omzet zien wegvallen.

Regelingen voor zelfstandigen mogen uit deze gelden gefinancierd worden. "Ook komen specifieke maatregelen ter verbetering van de gezondheidszorg in EU-landen in aanmerking voor deze financiering", aldus PGGM.

De Nederlandse pensioenbeleggers hebben nu ingetekend op de eerste emissie van het SURE-programma. PGGM belegt vermogen voor zorgpensioenfonds PFZW, APG doet dat voor ambtenarenpensioenfonds ABP en BPFBouw.