Het pensioenstelsel in Nederland is 's werelds beste. Dat blijkt uit de Mercer CFA Institute Global Pension Index, die de systemen van 39 verschillende landen met elkaar vergeleek. De uitslag komt op een moment dat er in Nederland juist een verlaging van veel pensioenen dreigt.

De onderzoekers keken onder meer naar de hoogte van de uitkeringen voor pensioengerechtigden en het vertrouwen dat mensen in het systeem hebben. Nederland kwam van de 39 landen, waaronder de Verenigde Staten, China, India, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk, als beste uit de bus. Dat was vorig jaar ook al zo.

De samenstellers van de index prijzen het Nederlandse systeem ook omdat de coronacrisis er niet voor heeft gezorgd dat pensioengeld eerder is uitgekeerd. In landen als Australië en Chili is dit anders geregeld. Daar konden inwoners al een deel van hun pensioengeld krijgen als ze door de COVID-19-pandemie in financiële problemen waren gekomen, terwijl ze nog niet met pensioen waren gegaan.

Dinsdag werd duidelijk dat diverse grote Nederlandse pensioenfondsen de pensioenuitkeringen wellicht moeten verlagen in 2021. De twee grootste fondsen, ABP en PFZW, hadden aan het einde van het derde kwartaal allebei dekkingsgraden onder de 90 procent. Als dat aan het einde van het vierde kwartaal nog steeds zo is, gaan de pensioenen volgend jaar omlaag. Ook fondsen in de metaalsector geven aan in de gevarenzone te zitten.