Huizen krijgen vanaf volgend jaar een funderingslabel als ze getaxeerd worden. Dat label geeft weer hoe groot het risico is dat het huis verzakt en dat de (nieuwe) eigenaar de fundering moet herstellen of zelfs vervangen. Waarom is zo'n label nuttig en wat kan een koper of verkoper ermee? We vroegen het aan de Vereniging Eigen Huis (VEH).

Volgens woordvoerder Hans André de la Porte van de VEH letten mensen bij het kopen van een huis vooral op zaken die ze kunnen zien. "Alle aandacht gaat daardoor naar dingen boven de grond. Onzichtbare delen van het huis onder de grond worden vaak niet voldoende meegenomen in de koop van een huis."

Terwijl juist die delen steeds vaker problematisch zijn. Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) schat dat een miljoen woningen in Nederland het risico lopen in de komende dertig jaar te verzakken. Nederland telde in januari van dit jaar net geen acht miljoen woningen.

Houten palen rotten als het grondwaterpeil zakt

Het risico dat jouw potentiële nieuwe woning funderingsproblemen heeft, is dus reëel. Zeker als het een oud huis is. André de la Porte: "Vooral huizen van voor 1970 hebben vaak nog houten funderingen. Doordat het grondwaterpeil in veel gebieden in Nederland daalt, komen die houten palen droog te staan en gaan ze rotten. En bij droge, hete zomers droogt de grond uit en zakt hij iets. Huizen met een kwetsbare fundering krijgen daar als eerste last van."

Het kan tonnen kosten om de fundering te herstellen en die kosten worden niet vergoed door de verzekering of het waterschap, dat verantwoordelijk is voor het grondwaterpeil. De eigenaar van het huis moet dat dus zelf betalen.

Vaak is in een wijk wel bekend dat er funderingsproblemen zijn. Buren hebben het erover, de makelaar weet het wellicht. Maar een potentiële koper kan daar lang niet altijd makkelijk achter komen. Daarom is besloten dat taxateurs voortaan in hun beoordeling moeten meenemen of de fundering mogelijk kwetsbaar is.

Mogelijk uitgebreid onderzoek nodig na taxatie

André de la Porte wil wel een misverstand over de wereld uit helpen. "Het is niet zo dat de taxateur zelf de fundering beoordeelt. Hij kijkt alleen naar mogelijke signalen dat de fundering kwetsbaar is, zoals scheuren in muren, en kan de koper laten weten dat er een risico is en dat een specialist verder onderzoek moet doen." Het is dan aan de specialist om onder de vloer te kijken wat er aan de hand is of om de fundering van buitenaf bloot te leggen.

Dit label gaat kopers zeker helpen bij het uitkiezen van een nieuw huis, zegt André de la Porte. "Vergelijk het met een energielabel. Als een huis een slecht energielabel krijgt, weten mensen dat ze geld zullen moeten investeren om dat label te verbeteren. Datzelfde gebeurt nu dankzij dit label. Een koper weet hierdoor wat hij koopt."

Stel je vraag