Werkgevers hebben jarenlang onterechte boetes ontvangen van de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie. Dat schrijft Het Financieele Dagblad (FD) maandag op basis van gerechtelijke stukken en gesprekken met advocaten. Zij wijzen erop dat de boetes voortkomen uit de strengere fraudeaanpak die het kabinet in 2013 invoerde.

De voorbije zeven jaar legde de inspectiedienst twintigduizend boetes op, die samen 200 miljoen euro bedroegen. Die waren echter lang niet allemaal terecht.

Zo bleek uit het jaarverslag van de inspectiedienst over 2019 dat 15 procent van de boetes in dat jaar moest worden verlaagd of terugbetaald, nadat bedrijven bezwaar hadden gemaakt. Niet alle bedrijven besluiten om tegen de opgelegde boete in beroep te gaan, onder meer omdat de juridische kosten hoog zijn.

De strengere aanpak die het kabinet zeven jaar geleden invoerde gaat er volgens advocaten van uit dat verdachte bedrijven frauderen. Dit terwijl volgens hen niet altijd sprake is van opzet.

Een voorbeeld hiervan is een Oost-Europees gezin dat bij een ondernemer, als vriendendienst, onkruid kwam wieden. De Inspectie SZW had geen begrip en legde een boete op van 24.000 euro, die uiteindelijk in de rechtszaal niet overeind bleef. De voorbije jaren waren er diverse gelijksoortige zaken.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar de inspectiedienst onder valt, laat aan het FD weten dat boetes in een aantal gevallen wél worden verlaagd. En als een werkgever niets te verwijten valt, wordt van een boete afgezien, aldus het ministerie.