Zondag 2 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
UWV werkloos uitkering arbeismarkt ww

Werkloosheid voor het eerst in vijf maanden gedaald

Het aantal werklozen in Nederland is in september voor het eerst sinds maart gedaald en bedraagt nu 413.000, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook het aantal WW-uitkeringen is afgenomen.
Door NU.nl

Na de uitbraak van de coronacrisis nam het aantal werklozen in rap tempo toe. Vooral in de maanden april en juni kwamen fors meer mensen thuis te zitten. Zo steeg het aantal werklozen in juni met 74.000.

Gedurende de zomermaanden vlakte deze stijging af met een toename van 22.000 over een periode van twee maanden. In september was er zelfs sprake van een lichte daling van dertienduizend minder werklozen dan de maand ervoor. Vorige maand was in totaal 4,4 procent van de beroepsbevolking werkloos. Dat was in augustus nog 4,6 procent.

In september daalde ook het aantal WW-uitkeringen. Het UWV verstrekte eind september 278.000 werkloosheidsuitkeringen, ruim 13.000 minder dan eind augustus. In bijna elke sector is het aantal WW-uitkeringen gedaald, meldt het statistiekbureau. Vooral het aantal werkloze jongeren tussen de 15 en 25 jaar nam af.

Volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen is de daling van de werkloosheid in september veroorzaakt door het opkrabbelen van de arbeidsmarkt en het feit dat de eerste coronaklap is verwerkt. "Zo zag je bijvoorbeeld dat in de horeca het aantal banen weer enigszins groeide."

Van Mulligen denkt dat het feest weleens van korte duur kan zijn. De tweede coronagolf en de strengere maatregelen van het kabinet hebben waarschijnlijk hun weerslag op de arbeidsmarkt.

Oproep NUjij


Lees meer over:

Economie

Aanbevolen artikelen