De tweede coronagolf en de strengere regels die het kabinet dinsdag heeft aangekondigd, beteken voor veel bedrijven het einde, denkt ABN AMRO-econoom Philip Bokeloh. "Het kan niet anders dan dat het aantal faillissementen gaat oplopen."

Het kabinet maakte dinsdag bekend dat restaurants en cafés dicht moeten en op veel plekken, zoals theaters, nog maar maximaal dertig personen mogen samenkomen. De beperkende maatregelen zullen ongetwijfeld een negatieve weerslag op de economie hebben, verwacht Bokeloh.

"Je ziet dat tot dusver het aantal faillissementen beperkt blijft door het steunpakket van het kabinet. Veel ondernemers dachten wellicht dat de lockdownmaatregelen een tijdelijke onderbreking waren. Nu merken ze dat ze langer met deze problemen te maken krijgen, waardoor hun vooruitzichten somberder worden."

Daar komt nog eens bij dat het kabinet het steunpakket de komende tijd stapje voor stapje afbouwt, wat het toekomstperspectief voor bedrijven alleen maar minder rooskleurig maakt. "Wellicht dat het kabinet aanvullende maatregelen neemt. Er komen tenslotte verkiezingen aan. Maar die aanvulling zal uitsluitend gelden voor enkele bedrijfstakken."

Kleinere klap dan in het voorjaar

Hij verwacht echter niet dat de economie een klap krijgt die te vergelijken is met die van de eerste coronagolf. In het tweede kwartaal van dit jaar was sprake van ongekende economische krimp van maar liefst 8,5 procent.

"Zo erg wordt het deze keer niet", denkt Bokeloh. "Je zag dat toen zowel de vraag naar producten als de productie ervan in de problemen kwam. Deze keer zal alleen de vraag van de consumenten afnemen. Bovendien blijft de vraag vanuit andere landen redelijk op peil."

Ook het Centraal Planbureau (CPB) verwacht geen vergelijkbare krimp. De regels die in het voorjaar zijn ingevoerd, waren namelijk strenger dan de huidige maatregelen. Dat is ook het geval in andere landen.

Gevolgen ook zichtbaar op arbeidsmarkt

Op de arbeidsmarkt worden de gevolgen van de tweede golf de komende tijd door het oplopen van de werkloosheid ook zichtbaar, verwacht ABN. Ook denkt Bokeloh dat veel mensen zullen besluiten zich te laten omscholen, omdat de situatie in sommige sectoren uitzichtloos lijkt.

ABN AMRO heeft inmiddels zijn verwachtingen voor dit jaar naar beneden bijgesteld. Ook de vooruitzichten voor volgend jaar zijn inmiddels minder rooskleurig, al is er dan wel sprake van groei, denkt de econoom. "We hadden verwacht dat in de tweede helft van dit jaar al sprake zou zijn van fors herstel, maar dat zal nu minder zijn. En dat heeft ook zijn uitwerking op volgend jaar."