De Raad van State heeft een uitbreidingsplan voor de Efteling woensdag voorlopig afgekeurd. De gemeente Loon op Zand krijgt een half jaar de tijd om fouten in het plan te herstellen.

De uitbreiding is volgens Raad van State niet goed onderbouwd en de gevolgen voor omwonenden en de natuur zijn niet op alle punten goed beoordeeld. Totdat dit is rechtgezet, mag niet begonnen worden met de bouw.

Gemeente Loon op Zand gaf de Efteling twee jaar geleden toestemming om richting het noorden en oosten uit te breiden. Het park stelde zich toen als doel om in 2030 zeven miljoen bezoekers per jaar te trekken.

Het uitbreidingsplan heeft niet alleen betrekking op het park zelf. Er moeten ook extra parkeerplaatsen en verblijfsrecreatie komen en ontsluitingswegen worden aangelegd of verplaatst.

Overigens liet de Efteling vorige maand weten dat de uitbreidingsplannen voorlopig op ijs worden gezet, ongeacht de uitspraak van de Raad van State. Het park beleeft volgens een woordvoerder financieel het slechtste jaar in zijn bestaan.