Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de werkloosheid in Nederland dit jaar zal oplopen tot 5,5 procent, staat in de dinsdag gepresenteerde World Economic Outlook. Het exportvolume zal dit jaar ook een harde tik krijgen en 9,7 procent lager uitkomen dan een jaar eerder. Het IMF zet voor dit jaar in op een economische krimp van 5,4 procent.

In 2021 zal de werkloosheid terugkeren naar het niveau van afgelopen juni, toen het percentage op 4,3 lag. In de jaren tot en met 2025 zal het percentage werklozen stabiel blijven: op 4 procent. Voor de coronacrisis was zo'n 3,5 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Het exportvolume zal aan het einde van dit jaar met 9,7 procent krimpen, verwacht het IMF. Daarmee verslechtert de situatie enigszins ten opzichte van de eerste helft van dit jaar, toen het volume 9 procent lager uitkwam. In 2021 zal het exportvolume 5,5 procent hoger liggen, om in de jaren erna met respectievelijk 3,3 procent en 3,2 procent te groeien.

Het IMF verwacht dat de economische krimp in Nederland dit jaar op 5,4 procent uit zal komen. Daarmee is het fonds somberder gestemd dan ABN AMRO en Rabobank, die beide uitgaan van een terugval van 5,2 procent. ING rekent op een krimp van 5 procent.

Volgens het IMF krijgt de wereldeconomie een tik van 23,7 biljoen euro te verwerken als gevolg van de coronacrisis. Tegelijkertijd is het fonds iets optimistischer gestemd over de economische schade dit jaar. Waar het eerder nog uitging van een krimp van 5,2 procent voor 2020, verwacht het IMF nu een terugval van 4,4 procent.