ABN AMRO, ING en Rabobank zien sinds het begin van de tweede coronagolf een teruglopend aantal fysieke betaaltransacties. Consumenten gaan minder vaak naar de supermarkt, maar besteden per bezoek wel meer, denkt ABN AMRO. Mede hierdoor rekenen de banken op een zwakke groei in het vierde kwartaal en op matig economisch herstel in 2021.

ABN AMRO telde sinds halverwege september 8 procent minder transacties, terwijl ING spreekt van een "lichte daling".

ABN AMRO denkt dat consumenten liever thuisblijven en voert een supermarktbezoek als voorbeeld aan: mensen gaan minder vaak, maar als ze gaan, besteden ze meer. Hierdoor kan het zijn dat het aantal pintransacties daalt, maar de totale bestedingen op peil blijven of zelfs groeien.

ING daarentegen schrijft de daling van het aantal transacties toe aan het goede weer, waardoor er minder pinbetalingen werden gedaan in bijvoorbeeld kledingzaken en woonwinkels.

Rabobank zegt bij monde van een woordvoerder dat het nog geen effect kan kwantificeren en dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken. "Sowieso lijkt de huidige trend (nog) niet op de grote beweging van eerder dit jaar, toen er wel forse effecten te zien waren."

Zwakke groei in 2021 verwacht

Overeenstemming is er over de vooruitzichten voor het vierde kwartaal. Daarin zwakt het consumptieherstel "verder af", meldt ING. Rabobank spreekt van een "sterk terugvallende groei" en ook ABN AMRO ziet een zwakke groei.

"Door de opleving van het virus verwachten we dat de groei ook in het vierde kwartaal zwak is en slechts tussen de 1 en 1,5 procent zal bedragen", aldus econoom Nora Neuteboom.

De Nederlandse economie krimpt hierdoor naar verwachting met 5,2 procent, schrijft ABN AMRO. Rabobank hanteert hetzelfde percentage, terwijl ING rekent op een contractie van 5 procent. In 2021 komt de groei naar verwachting uit op tussen de 2 en 3 procent, zegt ING.

"We zijn er daarbij van uitgegaan dat er geen tweede lockdown komt, zoals in maart, en dat er in 2021 wel wat vaccins beschikbaar zijn. Met de groei die we nu voorzien, is het herstel volgend jaar nog verre van volledig: we denken dat het nog langer gaat duren voordat de economie weer op het niveau van voor corona zit", aldus econoom Marcel Klok.

ABN ARMO verwacht met 2,9 procent een vergelijkbare groei. Rabobank zet in op 2,1 procent groei in 2021, maar zegt tevens dat een verdere verslechtering van de huidige situatie haar weerslag op het herstel zal hebben.