Het aantal startende ondernemers ligt al vier maanden boven het aantal starters in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK) over de maanden juni tot en met september. Tegelijkertijd ligt het aantal bedrijven dat is gestopt ook hoger dan in 2019.

De stijging van het aantal startende ondernemers komt voor een aanzienlijk deel op het conto van nieuwe webwinkels. Daarvan zijn er in september ruim 40 procent meer gestart dan in dezelfde maand vorig jaar. Daar staat tegenover dat in de horeca juist minder bedrijven zijn begonnen.

Het aantal startende ondernemers is in het noorden van het land relatief het hoogst, met in september in sommige regio's een stijging van meer dan 30 procent. Per 1 oktober waren er bij de KVK in totaal 2.054.943 bedrijven ingeschreven.

Hoewel het aantal startende ondernemers in de voorbije maanden toenam, steeg ook het aantal gestopte bedrijven. Opvallend is dat het aantal gestopte ondernemers in alle sectoren groeide, behalve de land- en tuinbouw, waar juist 57 procent minder bedrijven hun activiteiten staakten.

Relatief de meeste gestopte ondernemers zijn te vinden in de Randstad. Zo waren er in september in de regio's Utrecht en Amsterdam ruim 50 procent meer ondernemers die stopten dan in dezelfde periode vorig jaar.