Yarden mag van het financiële klachteninstituut Kifid de voorwaarden van een oude pakketpolis eenzijdig wijzigen, blijkt dinsdag uit een uitspraak van de Geschillencommissie. Eerder besloot een voorzieningenrechter juist dat het noodlijdende bedrijf bij een aantal klanten voorlopig geen extra kosten in rekening mag brengen.

De zaak draait om naturapakketpolissen. Daarmee hebben klanten recht op een uitvaart zonder dat ze iets hoeven bij te betalen. Om financieel meer lucht te krijgen, wil Yarden 390.000 van die polissen aanpassen en de jaarlijkse kostenstijging bij deze klanten in rekening brengen. Dat moet de financiële positie van de verzekeraar verbeteren.

Om de polissen te kunnen aanpassen, beriep Yarden zich op een clausule in de algemene voorwaarden waarin staat dat de verzekeraar eenzijdig voor alle klanten de contracten aan mag passen. Negentien polishouders verzetten zich tegen dat plan. Vorige maand ging de voorzieningenrechter daarin mee. Die vond dat de wijzigingen in deze gevallen voorlopig ongedaan gemaakt moeten worden. Yarden gaat tegen die uitspraak in hoger beroep.

Het Kifid besloot geen aandacht aan de uitspraak van de rechter te schenken, omdat die uitspraak "niet meer is dan een voorlopige voorziening en geen inhoudelijk oordeel bevat". "Er moet nog een rechter inhoudelijk naar deze zaak kijken naar aanleiding van de voorlopige uitspraak van de voorzieningenrechter. Dat hebben wij al gedaan."