Nederlandse vrouwen willen best meer werken, maar het huidige kinderopvangsysteem weerhoudt ze daarvan, blijkt dinsdag uit een onderzoek dat belangenorganisatie WOMEN Inc. heeft laten uitvoeren. Ouders vinden de kinderopvang complex en duur. Daarnaast ervaren veel ouders stress door de combinatie van werk en zorg.

Onderzoeksbureau DirectResearch ondervroeg voor het onderzoek iets meer dan vijftienhonderd ouders met jonge kinderen en mantelzorgers. Daaruit blijkt dat vooral ouders met laagbetaalde banen liever niet voor de kinderopvang kiezen. 69 procent van hen vindt de kinderopvang te duur.

Daarnaast vinden veel ouders het een complex systeem. 80 procent van de ouders moet achteraf geld terugbetalen of krijgt juist extra toeslag. Dat maakt de kosten van de opvang volgens hen onoverzichtelijk.

Ook blijkt uit het onderzoek dat het huidige verlofsysteem voor partners niet voor iedereen aantrekkelijk is. Sinds deze zomer kunnen partners na de geboorte van hun kind tot vijf weken verlof opnemen. Ze moeten dan wel 30 procent van hun salaris inleveren.

Volgens het onderzoek maakt 47 procent van de partners daar volledig gebruik van. Als partners in die periode volledig doorbetaald zouden krijgen, zou het aandeel op 72 procent uitkomen. Volgens WOMEN Inc. zouden de zorgtaken thuis eerlijker verdeeld worden als meer partners dit verlof opnemen.