Ouderenbond ANBO vindt het geen goed idee om in supermarkten een uurtje voor ouderen in te voeren. De belangenbehartiger noemt een dergelijke maatregel stigmatiserend en vindt bovendien dat ouderen te allen tijde hun boodschappen moeten kunnen doen.

Het kabinet wil dat supermarkten twee uren per dag alleen toegankelijk zijn voor ouderen en anderen die extra kwetsbaar voor het coronavirus zijn. Op zeer korte termijn willen het kabinet en belangenorganisatie voor supermarkten CBL hierover een akkoord sluiten.

De ANBO noemt het weliswaar een sympathiek initiatief, maar denkt niet dat het in de praktijk gaat werken. "Want hoe wordt bepaald wie wel en niet naar binnen mag? Daarnaast vinden we de maatregel stigmatiserend en onnodig."

Tijdens de eerste coronagolf hebben de supermarkten al ouderenuurtjes ingevoerd. Kwetsbare personen konden toen tussen 7.00 en 8.00 uur boodschappen doen. "Maar dat is het moment waarop veel ouderen thuiszorg krijgen", aldus de bond.

Daarnaast vrezen ze dat er irritatie ontstaat bij andere groepen, omdat zij op bepaalde momenten de supermarkt niet in mogen. "Dat lijkt ons niet bevorderlijk voor de saamhorigheid tussen mensen."

De ANBO zou liever zien dat de supermarkten hun piektijden publiceren, zodat ouderen zelf een afweging kunnen maken. De bond wijst erop dat ouderen de hele dag door boodschappen kunnen doen, zolang iedereen 1,5 meter afstand houdt.

Het CBL is op de hoogte van de kritiek van de ouderenbond, maar geeft aan dat het nu eenmaal een verplichting is vanuit de politiek. "Als we er geen afspraken over maken, mogen er maar dertig mensen tegelijkertijd in de supermarkt. En dat willen we natuurlijk echt niet", aldus een woordvoerder.

De belangenvereniging verwacht vrijdag een akkoord te bereiken over het ouderenuurtje. Dan wordt ook duidelijk voor welke groepen de uurtjes gaan gelden en op welke tijdstippen ze zijn.