KLM heeft donderdagavond een akkoord gesloten met vliegersvakbond VNV over arbeidsvoorwaarden voor piloten. Dat was nodig voor het reorganisatieplan dat de luchtvaartmaatschappij donderdag moest indienen bij het ministerie van Financiën om staatssteun te krijgen.

In het plan dat aan het ministerie is gestuurd, staat hoe KLM de coronacrisis het hoofd wil bieden en welke invulling het bedrijf geeft aan de voorwaarden die het kabinet heeft gesteld om de leningen en garanties ter waarde van 3,4 miljard euro te kunnen krijgen. Het plan ligt nu ter beoordeling bij het ministerie.

De overeenkomst met de piloten was het enige akkoord dat KLM nog moest sluiten. Eerder al bereikte het bedrijf akkoorden met de zeven vakbonden van grondpersoneel en cabinemedewerkers.

Dat de afspraken met piloten het langst op zich lieten wachten, is niet verrassend. Zij moeten van het kabinet de grootste loonoffers brengen, samen met managers.

Salaris inleveren en snijden in de kosten

KLM heeft ervoor gekozen om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen: de grootverdieners moeten maximaal 20 procent salaris inleveren. Van lagere salarissen wordt minder loon afgesnoept en wie minder dan anderhalf keer modaal verdient, wordt zo veel mogelijk ontzien.

Verder eist de overheid een vermindering van 15 procent van de beïnvloedbare kosten. Hiervoor wordt onder meer de organisatie verkleind: "Aan het eind van het jaar zal KLM zo'n 4.500 collega's minder in dienst hebben dan voor COVID-19", aldus het bedrijf in een verklaring.

Dit gebeurt deels via vijftienhonderd tijdelijke contracten die niet zijn verlengd en dankzij zo'n tweeduizend deelnemers aan de vrijwillige vertrekregeling. Die regeling wordt bij een aantal afdelingen nogmaals opengesteld, in de hoop dat het aantal gedwongen ontslagen beperkt blijft.

KLM maakt ook andere plannen voor kostenbesparing

Overigens is niet uitgesloten dat er nog meer mensen weg moeten dan nu is berekend. "Verdere reducties zijn helaas niet uit te sluiten gezien de omvang en diepte van de crisis."

Ook zijn er ruim zeventig andere plannen die vooral de externe kosten binnen de perken moeten houden, laat KLM weten."Onder andere door uitfasering van leasevliegtuigen en de inzet van efficiëntere vloot zullen belangrijke besparingen worden behaald. Ook met leveranciers en ketenpartners wordt gesproken om een bijdrage te leveren", aldus de luchtvaartmaatschappij.

"De maatregelen zijn ingrijpend en pijnlijk voor alle KLM'ers maar noodzakelijk", liet topman Pieter Elbers weten in een verklaring.

Hoekstra: 'Eerste stap op weg naar herstel'

Minister Wopke Hoekstra van Financiën is tevreden dat alle bonden nu aan boord zijn: "Het is goed en in het belang van KLM en haar werknemers dat er overeenstemming is. De financiële problemen bij de onderneming zijn groot. Het is goed dat dat breed onderkend wordt."

"Dit is de eerste stap op weg naar herstel", vervolgt hij. "Er moet veel gebeuren, niet alleen om deze crisis te overleven maar ook voor een financieel gezonde toekomst."

Overigens betekent het akkoord van de vakbonden nog niet definitief groen licht voor de KLM-staatssteun. Hoekstra: "We gaan het herstructureringsplan in de komende periode beoordelen en zullen de Tweede Kamer over de uitkomst informeren."