Er is dit jaar voor consumenten meer te kiezen op de markt van zorgverzekeringen dan vorig jaar. Hoewel het totale aantal zorgpolissen afnam, verschillen de zorgpolissen die er nog zijn meer van elkaar. Dat blijkt uit de Monitor zorgverzekeringen 2020 die de Nederlandse Zorgautoriteit dinsdag publiceerde.

In totaal zijn er dit jaar 55 basisverzekeringen waar je uit kunt kiezen, dat zijn er vier minder dan vorig jaar. Toch is het aantal zorgpolissen dat inhoudelijk van elkaar verschilt met vier gegroeid. Op die manier is het volgens de NZa voor mensen makkelijker om een passende keuze te maken.

Maar de NZa is niet alleen maar blij met ontwikkelingen op de markt van zorgverzekeringen. De autoriteit is bang dat zorgverzekeraars aan risicoselectie doen omdat het ziet dat zorgverzekeraars zich met hun marketing vaak richten op een specifieke groep.

In de praktijk is het effect daarvan te zien: jonge, gezonde mensen kiezen volgens de autoriteit steeds vaker een andere polis dan chronisch zieken en ouderen.

'Compensatie voor bepaalde groepen werkt niet altijd goed'

Zorgverzekeraars die relatief veel chronisch zieken en ouderen verzekeren, worden door de overheid financieel gecompenseerd voor de extra kosten die ze daardoor maken. Maar de autoriteit ziet dat die compensatie voor bepaalde groepen zieken niet helemaal goed werkt.

Daarom maakt de NZa zich zorgen dat verzekeraars eerder geneigd zijn om hun risico's zo klein mogelijk te houden, in plaats van zich te richten op het regelen van goede zorg. De autoriteit adviseert het ministerie van Volksgezondheid daarom om maatregelen te nemen door de compensatie tegen het licht te houden.

Verder blijkt uit de monitor dat ruim 83 procent van de Nederlanders aanvullend verzekerd is. Dat is net ietsje minder dan vorig jaar, toen net geen 84 procent zo'n verzekering had. Vooral mensen die niet collectief zijn verzekerd, nemen minder vaak een aanvullende verzekering.