BVOK, de belangenorganisatie van kinderopvangorganisaties, adviseert haar leden de tarieven flink te verhogen. Volgens de organisatie blijft de indexering van het maximumuurtarief door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al jaren achter bij de groeiende kosten van de kinderopvangsector.

BVOK komt uit op een tariefverhoging van 4,8 tot 5,5 procent. Dat advies is gebaseerd op een berekening waarin zaken als de stijging van de cao-lonen, schaalverhoging en verhoging van de pensioenpremies is meegenomen.

"Als ondernemers in de kinderopvang kunnen we niet anders dan onze tarieven indexeren op basis van de reële kostenontwikkeling", stelt BVOK maandag in een verklaring. "Immers, we kunnen iedere euro maar één keer uitgeven."

Of opvangorganisaties hoog of laag in de bandbreedte moeten gaan zitten, hangt onder meer af van de vraag in hoeverre de coronacrisis bij hen tot margevermindering heeft geleid.