Het ziekteverzuim onder werknemers in zorg en welzijn lag in het tweede kwartaal van dit jaar op 6,1 procent. Dat is het hoogste verzuimpercentage van alle bedrijfstakken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Al sinds het tweede kwartaal van 2017 loopt zorg en welzijn vrijwel onafgebroken voorop waar het gaat om het hoogste ziekteverzuim. Dat verschil liep dit jaar nog verder op.

In zorg en welzijn liep het ziekteverzuim op van 5,7 naar 6,1 procent. "In alle bedrijfstakken nam het verzuim toe van 4,3 procent naar 4,5 procent." Het verzuimcijfer over de maanden april, mei en juni lag volgens het CBS, gekeken naar dezelfde periode eerder, dit jaar bovendien op het hoogste niveau sinds 2003.

In februari van dit jaar bereikte het coronavirus ons land en daarmee de Nederlandse ziekenhuizen. "De invloed van de coronapandemie, waarmee de bedrijfstak in de loop van het eerste kwartaal werd geconfronteerd, kon op basis van de beschikbare cijfers niet worden onderzocht", aldus het CBS.

"We weten niet om wat voor soort ziekteverzuim het gaat", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. "We vragen niet naar de oorzaak van het verzuim."