De Inspectie SZW is zo'n veertig strafrechtelijke onderzoeken gestart naar mogelijke fraude van bedrijven bij het aanvragen van coronasteun. Dat bevestigt de inspectiedienst zaterdag na berichtgeving door NOS. Het betreft geld vanuit onder meer de NOW- en de Tozo-regeling.

Het kabinet heeft vanwege de coronacrisis een pakket maatregelen ingevoerd om bedrijven overeind te houden. Zo is er de NOW-regeling die werkgevers helpt bij het betalen van de loonkosten. Afhankelijk van het omzetverlies betaalt de overheid tot 90 procent van de loonuitgaven. Dit moet werkgevers stimuleren zoveel mogelijk personeelsleden in dienst te houden.

Bij het aanvragen van de NOW-steun moeten bedrijven cijfers aanleveren over hun omzet en over de lonen die zij hun werknemers betalen. Daarmee zou in een aantal gevallen mogelijk gesjoemeld worden. Ook is er mogelijk gefraudeerd met het aanvragen van Tozo-steun en subsidies voor tegemoetkoming in de vaste lasten (de TVL-regeling).

De Inspectie SZW heeft de afgelopen tijd zo'n negenhonderd meldingen van mogelijke fraude gekregen. Na een eerste selectie bleven ongeveer veertig gevallen over waarin de inspectiedienst is overgegaan tot een strafrechtelijk onderzoek.

Eerder deze week kwam de Algemene Rekenkamer, een adviesorgaan van het kabinet, met het advies om het mogelijk te maken NOW-aanvragen vooraf te controleren in plaats van alleen achteraf. Dit moet zorgen voor een betere bestrijding van fraude.

Vooral NOW-regeling veel gebruikt door bedrijven

Van de steunmaatregelen van het kabinet is volop gebruikgemaakt. Met name de NOW-regeling was populair. In de eerste periode van deze regeling, van maart tot eind juni, hebben 139.000 bedrijven een voorschot ontvangen.

In de tweede periode tot eind augustus hebben met zo'n 65.000 bedrijven aanzienlijk minder werkgevers deze vorm van steun aangevraagd. In totaal is er zo'n 10 miljard euro betaald vanuit deze regeling. Het gaat dan om voorschotten.

Later dit najaar begint uitkeringsinstantie UWV met het bepalen van de daadwerkelijke bedragen en moeten bedrijven te veel ontvangen geld terugbetalen.