Binnenkort is het voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren niet meer mogelijk om voor transacties boven de 3.000 euro met contant geld te betalen. Dat is een van de maatregelen waarmee de ministerraad vrijdag heeft ingestemd om witwassen en terrorismefinanciering effectiever te bestrijden.

Op voorstel van minister Wopke Hoekstra van Financiën en minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wordt het ook makkelijker gemaakt voor banken, andere financiële instellingen en notarissen om gegevens te delen. Verder wordt gezamenlijke transactiemonitoring door banken wettelijk mogelijk gemaakt.

De witwaswet richt zich ook op de trustsector, waar de wetgeving de afgelopen jaren niet goed is nageleefd, stelt het kabinet. Transacties via landen die op dit vlak een hoog risico vormen, worden verboden.

De strengere regels voor de trustsector staan los van het verbod op zogeheten brievenbusfirma's, waar minister Hoekstra eerder toe besloot.