Wereldwijd zijn in het tweede kwartaal bijna 500 miljoen banen verloren gegaan door de coronacrisis, meldt de International Labour Organization (ILO) woensdag. Daarmee is de schade voor de arbeidsmarkt veel groter dan was voorspeld.

Het aantal gewerkte uren daalde in het tweede kwartaal naar schatting met 17 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat komt neer op ongeveer 500 miljoen banen, terwijl een verlies van 400 miljoen banen werd verwacht. Het gaat daarbij om 3,5 biljoen dollar (zo'n 3 biljoen euro) aan misgelopen salaris.

De LTO schat dat de situatie in het derde kwartaal iets is verbeterd. Naar schatting zijn er in dit kwartaal 345 miljoen minder banen dan een jaar eerder.

Voor het vierde kwartaal heeft de LTO drie verschillende prognoses. In het gunstigste geval daalt het aantal gewerkte uren met 5,7 procent, in het middelste scenario gaat het om een daling van 8,6 procent en in het meest pessimistische scenario rekent LTO op een daling van 18 procent.

In Nederland registreerde het UWV in augustus 426.000 werklozen. Dat komt neer op 4,6 procent van de beroepsbevolking. Voor de coronacrisis was nog geen 3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het is de verwachting dat de werkloosheid komend jaar oploopt tot 5,9 procent van de beroepsbevolking.