Bij de nieuwe ronde van de NOW-regeling vanaf begin oktober worden alle aanvragen mogelijk vooraf gecontroleerd, om misbruik te voorkomen. De Algemene Rekenkamer schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat dit een mogelijkheid is, nu ervaring is opgedaan met de regeling.

Bij de eerdere NOW-regelingen om ondernemers door de coronacrisis heen te helpen, werd met het oog op de snelheid gewerkt met voorschotten en controles achteraf. Voor aanvragen onder de 20.000 euro was geen verklaring van een accountant of financieel dienstverlener nodig.

Dit levert het UWV, dat de controles achterf uitvoert, veel extra werk op. Ook kunnen aanvragers die te goeder trouw zijn in de problemen komen als ze iets fout hebben gedaan bij hun aanvraag, vindt de Rekenkamer.

Tot begin juli is 139.000 keer een beroep gedaan op de regeling en daarmee was 18,8 miljard euro gemoeid, schrijft de Rekenkamer. Ongeveer 60 procent van de aanvragen kwam van kleinere ondernemers, die geen verklaring hoefden te overleggen.

"Verhoudingsgewijs besloeg dit een beperkt deel van de uitgaven, maar het gaat wel om 650 miljoen euro", staat in de brief. Daarom is het volgens de Rekenkamer belangrijk dat ook op deze uitgaven voortaan controle wordt gedaan.

De Algemene Rekenkamer heeft overigens nog niet onderzocht in hoeverre er ook inderdaad misbruik is gemaakt van de regeling. Dat gebeurt in een later stadium wel, als onderdeel van het Verantwoordingsonderzoek 2020.