De Europese Commissie hanteert strengere normen voor de blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende chemische stoffen. Het dagelijks bestuur van de EU heeft dinsdag voorgesteld de maximale hoeveelheid van drie stoffen waarmee werknemers in aanraking mogen komen in te perken.

Het gaat om acrylonitril, nikkelverbindingen en benzeen. Die staan al op een lijst van 26 chemische stoffen waarvoor strenge regels gelden. Door die regels verder aan te scherpen, zullen naar schatting ruim 1,1 miljoen werknemers in de EU beter beschermd zijn, stelt de Commissie.

Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten, spreekt in een toelichting van de eerste stap in een ambitieus plan om kanker te verslaan. "In de context van de grote gezondheidscrisis als gevolg van COVID-19 zullen we dubbel zo hard werken om ervoor te zorgen dat werknemers in Europa beschermd zijn."

Elk jaar krijgen ongeveer 120.000 mensen in de EU kanker als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk, zegt de Europese Commissie. Er zijn per jaar ongeveer 80.000 sterfgevallen.